Decolor

Premazi za drvo

Decolazur Super

Visokokvalitetan i iznimno postojan lazurni premaz namijenjen je zaštiti i bojenju drvenih površina.

Premazi za građevinske materijale

Decoroof

Premaz za zaštitu/obnovu i istovremeno nijansiranje krovnog pokrova ili drugog građevinskog materijala.

Premazi za drvo

Decobase B

Temeljna, preventivna impregnacija za drvo na osnovi anorganskih i organskih biocida.