Decolor

Premazi za drvo

Decobase Cu koncentrat

Temeljna preventivna impregnacija za drvo (u koncentriranom obliku) na osnovi anorganskih i organskih biocida.

Sredstva za čišćenje

Decosolvent W

Decosolvent W

Otapalo za čišćenje alata i/ili razrijeđivanje premaza izrađenih na osnovi organskih otapala.

Premazi za kamen

Decostone SS

Vodoodbojna impregnacija za različite građevinske materijale.