Decolor

Sredstva za čišćenje

Decoclean FA

Sredstvo za čišćenje namijenjeno uklanjanju ostataka od cementa prilikom ugradnje građevinskog materijala.

Premazi za drvo

Decobase Cu

Temeljna preventivna impregnacija za drvo na osnovi anorganskih i organskih biocida.

Premazi za drvo

Decobase Cu koncentrat

Temeljna preventivna impregnacija za drvo (u koncentriranom obliku) na osnovi anorganskih i organskih biocida.