Decolor

Premazi za drvo

Decobase Cu koncentrat

Temeljna preventivna impregnacija za drvo (u koncentriranom obliku) na osnovi anorganskih i organskih biocida.

Premazi za kamen

Decostone AW

Akrilna impregnacija za različite građevinske materijale na osnovi otapala (»mokri izgled«).

Sredstva za čišćenje

Decosolvent W

Decosolvent W

Otapalo za čišćenje alata i/ili razrijeđivanje premaza izrađenih na osnovi organskih otapala.