Decolor

Premazi za drvo

Proizvodi iz segmenta premazi za drvo su namijenjeni za cjelokupnu zaštiti drva od raznih utjecaja; preventivna, biocidna impregnacija (Decobase B i Decobase Cu) za zaštitu drva od bioloških i drvnih štetnika, (Decolazur Classic i Decolazur super) štite drvo od vremenskih utjecaja i drvo oboji na željenu niansu, premazivanje Decofrontom spriječite pucanje drveta na čelu, premaz Decomark upotrebljava se za označivanje drva ili paketa drveta.

 

Decofront

Premaz za sprječavanje pucanja površine drva.

Decomark

Premaz za markiranje/označavanje drva.

Decobase Cu koncentrat

Temeljna preventivna impregnacija za drvo (u koncentriranom obliku) na osnovi anorganskih i organskih biocida.


Decobase Cu

Temeljna preventivna impregnacija za drvo na osnovi anorganskih i organskih biocida.

Decobase B koncentrat

Temeljna preventivna impregnacija za drvo (u koncentriranom obliku) na osnovi anorganskih i organskih biocida.

Decobase B

Temeljna, preventivna impregnacija za drvo na osnovi anorganskih i organskih biocida.


Decolazur Super

Visokokvalitetan i iznimno postojan lazurni premaz namijenjen je zaštiti i bojenju drvenih površina.